06 January 2015

Mungesa e specialisteve ne spitalin e Gjirokastres

                                                                               

Viti i ri 2015 e gjen spitalin Rajonal “Omer Nishani” në Gjirokastër me mungesë të ndjeshme të mjekëve specialistë. Mungesa e specialsitëve vihet re në shërbime të tilla si reanimacion ku ka vetëm një specialist dhe mbulim i gjithë rajonit është i vështirë,mungesa ka gjithashtu edhe  në shërbimin e ORL ,
Neurologjisë, Dermatologjisë, Okulistikë si dhe në Ortopedi shërbim ky që mbulohet nga një specialist i cili vjen nga qyteti i Përmetit. Sipas drejtorit Armand Mamani një tjetër sfidë me të cilin përballej ky spital ishte dhe ai i sistemit të ngrohjes, problem ky që është zgjidhur nëpërmjet bizneseve.Ndërsa vetë pacientët shprehen se qeveria duhet të hedh sytë dhe të vërë dorë drejtë spitalit të Gjirokastrës.Spitali Rajonal “Omer Nishani” ka 184 shtretër dhe 6 pavione në kushte shumë të mirë krahasuar me spitalet e tjera duhet theksuar se ky spital ka një godinë gjigande e cila shfrytëzohet vetëm 60 % e saj. Në këtë spital ofrohen shërbime mjekësore jo vetëm për pacientë nga qytetit i Gjirokastrës, por edhe rretheve të tjera si Tepelena, Përmeti si dhe Saranda.

No comments:

Post a Comment