27 January 2015

Kisha e Laboves ne rrezik shembjeKisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit paraqet probleme të theksuara të qëndrueshmërisë statike. Kjo kishë është një nga monumentet më të rralla të periudhës Bizantine në hapësirën e dikurshme të Despotatit të Epirit. Ajo ka një ka një formulim planimetrik dhe volumor të veçantë çka e ben unikale përsa i përket vlerave arkitektonike të saj.
Defekti sipas specialistit Reshat Gega ka lindur që në origjinën e ndërtimit të saj, por ka  ardhur duke u rënduar dhe duke u theksuar, ndërkohë aktualisht është në pikun e zhvillimeve negative të qëndrueshmërisë statike. Defekti evidentohet në tamburin e Kupoles e cila është anuar në drejtimin Juglindor duke dalë ndjeshëm nga qendra e saj.  Shmangia është në avancim e sipër, çka e bën edhe më emergjente ndërhyrjen për riparimin e saj. Sipas Reshat Gegës nëse do të ndodhte shembja e saj duke ditur që shenjat i ka dhënë,  mosveprimi  është jshtëzakonisht i rënde, i pakuptueshëm dhe pothuajse kriminal.Një studim për të ndërhyrë në kushtet e emergjences për këtë monument të kategorisë së  parë i është nisur Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe Ministrisë së Kulturës, por  ende prej tyre nuk ka asnjë reagim. Në pjesën e brendshme shihen gjurmë shembjesh të cilat vijnë si pasojë e presionit që krijohet nga animi i Tamburit të Kupolës. Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit është shpallurmonument në vitin 1963. Ai mbetet sot një nga monumentet që vizitohet më shumë pas kalasë së Gjirokastrës.

No comments:

Post a Comment