10 January 2015

Gjirokastër, mësuesit që nuk kanë paguar energjinë elektrike mbeten pa punë250 punonjës të arsimit në rrethin e Gjirokastrës nuk e kanë paguar energjinë elektrike e për këtë rrezikojnë të mbeten të papunë. Sipas drejtoreshës së DAR Gjiokastër Lindita Rova pas urdhërit të MAS 249 prej tyre  kanë shlyer debitë ndaj OSHEE-së, ndërkohë vetëm një punonjëse nuk ka pranuar e për këtë ka nisur procedurat e ndërprerjes së kontratës së punës.
Po sipas saj procesi i verifikimit të punonjësve debitorë kaloi në dy faza fillimisht u indetifikua numri i kontratave nepërmjet të procesit të vetdeklarimit të punonjësve arsimorë dhe më pas nëpërmjet komunikimit me OSHEE-në u idetifikuan të gjithë punonjësit debitorë.Urdhri i Ministrisë së Arsimit e Sportit  i mbërritur pranë drejtorive rajonale arsimore në të gjithë vendin më datë 30 dhjetor 2014, përcaktonte gjithë procedurën që duhej të ndiqej për verifikimin e debitorëve dhe pushimin e tyre nga puna. Sipas këtij urdhri çdo drejtor shkolle duhet të komunikojë me përgjegjësi maksimale me çdo punonjës të institucionit arsimor që ai drejton, për t’u siguruar se deklarimi i pagesës së energjisë përputhet me librezën e energjisë elektrike. Ndërkohë, çdo punonjës që është debitor dhe që nuk paraqet në drejtori kontratën me OSHEE-në më datë 5 janar 2015 do t’i komunikohej zgjidhja e menjëhershme dhe e njëanshme e kontratës. Drejtorëve u është kërkuar që më datën 3 janar 2015 të dërgojnë pranë drejtorive arsimore rajonale e më pas në MAS informacionin e kërkuar lidhur me numrin e punonjësve, atyre që kanë paguar energjinë, atyre që janë debitorë, janë debitorë dhe kanë kontratë me OSHEE-në dhe numrin e atyre që u është njoftuar zgjidhja e kontratës për mospagim të energjisë. Në kërkesën e MAS thuhej se, në rast se informacioni nuk mbërrin në kohën e duhur më datë 5 janar 2015, atëherë drejtorëve të shkollave do t’u zgjidhet në mënyrë të menjëhershme dhe të njëanshme kontrata e punës.


No comments:

Post a Comment