27 November 2014

Paketa e sherbimeve shendetesoreTanimë pacientët e siguruar do të mund të kryejnë dializën dhe ndërhyrjet në zemër edhe në spitalet private, kur kapërcehen kapacitetet në spitalet publike dhe kostot e shërbimeve do të mbulohen 100 % nga Fondi i Shërbimeve Shëndetësore. Kjo u bë e ditur sot nga drejtori  i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore
Astrit Beci gjatë koferëncës me temë "Paketa e Shërbimeve Shëndetësore, financimi më ri  me fokus pacientin” organizuar në Gjirokastër në bashkëpunim me fondacionin gjermanë “Konrad Adenauer”. Drejtori i fondit lajmëroi  lidhjen e 5 kontratave të para me spitalet private të cilat do të ofrojnë paketat shëndetësore pa kosto shtesë për pacientët. Po sipas z.Beci një prej paketave që ofrohet në spitalin e Gjirokastrës është edhe shërbimi i dializës, ndërkohë që është vendosur në dispozion për këtë spital një fond prej 6.1 milionë lekë.Shërbimi i dializës është një prej paketave të financuara prej FSDKSH-së nga i cili përfitojnë rreth 900 pacientë në të gjithë vendin si në spitalet publike ashtu edhe ato private.Përvec problemit të veshkave edhe ato kardiologjike janë sëmundje me incidencë të lartë në vendin tonë dhe nevojat për këto ndërhyrje nuk arrijnë të plotësohen nga sektori publik. Për këtë arsye fondi lidh kontrata dhe financon shërbimet e paketave në institucionet shëndetësore private.

No comments:

Post a Comment