14 November 2014

Fati i arsimit në Gjirokastër

                                                                                      Rreth 560 mësues në rrethin e Gjirokastër dhe gati po aq rrethin e Tepelenës japin mësim jashtë profilit për të cilin janë diplomuar. Shifrat alarmante u bënë publike nga vet minisrtria ndërkohë që ky problem është edhe më shqetësues nga sa paraqitet. Nxënësit që përgatiten nga mësues jo të kualifikuar për  lëndën përkatëse do të shkojnë në arsimin e lartë për të qënë më pas pikërisht ata që do ti japin mësim brezit të arthshëm. Një problem zinxhir i cili do të cojë në rrënojë arsimin Shqiptar. Pikërisht për këtë cështjë tv channel 7 u interesua pranë univeristetit të Gjirokastrës ku zv rektori z Niko Rrogo tha për tv channel 7 se nga viti në vit nxënësit kanë ardhur gjithmonë e më të dobët.

No comments:

Post a Comment